Material och konstruktioner med termiskt anpassad betong

Bakgrund

 

Grundarna påbörjade utvecklingsprocessen av det nya materialet Thermobetong© och de koncept som materialet kombineras med under 2009. I egen regi tog de fram materialprover och verifierade koncepten där detta ingår. Under 2011 konkretiserades planerna på en kommersialisering av idéer och koncept vilket förverkligades under 2012 – bolaget Svenska Thermokoncept grundades.

 

Grundarna har relevanta och kompletterande kunskaper samt erfarenheter vilket kan sammanfattas som; materialutveckling av betong, produktutveckling, energi och termodynamik, energimätning och rådgivning.