Material och konstruktioner med termiskt anpassad betong

Thermobetong© är en specialprodukt utvecklad för att erbjuda mycket goda värmeledande egenskaper.

 

Den fysikaliska egenskapen värmeledningsförmåga anger hur bra ett material leder värme. Thermobetong© har optimerats för just denna egenskap. Thermobetong© leder värme cirka 60 procent bättre än konventionell betong . Detta betyder att värme leds effektivt genom materialet vilket kan vara önskvärt i vissa applikationer. Exempel på sådana applikationer är ispister där kylrör förläggs i betong. I detta fall är det önskvärt att värmen med så små temperaturförluster som möjligt kan transporteras från isen till kylrören.

 

Produktblad Thermobetong© (pdf)