Material och konstruktioner med termiskt anpassad betong

Svenska Thermokoncept erbjuder tjänster kopplade till materialet Thermobetong©.

 

● Anpassning av egenskaper genom rätt kombination av ballastmaterial. Önskade fysiska egenskaper kan vara hög eller låg densitet. Andra intressanta egenskaper kan vara termofysiska  som hög eller låg ledningsförmåga.

 

● Kompetens och konsulttjänster runt anläggning av applikationer med det nya betongmaterialet.

 

● Projektledning vid uppgradering av ispister. Uppgradering kan innefatta bedömning av aktuell status och förslag på möjliga åtgärder såsom slipning, ny övergjutning eller liknande.